ca

Sense categoria

Els animals deixaràn de ser considerats “coses”

gen. 4, 2022

No podem començar millor el 2022 que amb una fantàstica notícia, i és que a partir del 5 de gener els animals deixaran de ser considerats “coses”.

El Congrés dels Diputats ha donat llum verda a la nova normativa per la qual els animals deixaran de ser considerats “béns immobles o coses”, per reconèixer-los la seva naturalesa de “éssers sentints” o éssers vius dotats de sensibilitat, considerant-los així, com a membres de la família. Aquest canvi es deu a una triple reforma legal del Codi civil, la llei hipotecària i la llei d’enjudiciament civil.

Aquesta nova normativa resoldrà jurídicament situacions com a divorcis o separacions, defuncions i embargaments. La norma regula la custòdia compartida dels animals de companyia en cas de divorci o separació i assenyala que les mascotes no han de ser embargades o hipotecades, que no siguin abandonades, que no se’ls causi patiment o dolor, no se les utilitzi com a eina en la violència de gènere i que se’n pugui disposar per testament.

Amb aquesta normativa es pretén protegir l’animal i combatre l’elevadíssima taxa d’abandonament que hi ha a Espanya (una de les més altes d’Europa). Això és una passa més en la lluita contra el maltractament i la crueltat en general, i a Gosbi no hi podem estar més feliços.