Una de les preocupacions més habituals de les persones que conviuen amb un gos és, sens dubte, la salut del seu animal.

Per això som molts els que ens preguntem amb quina freqüència hauríem de portar el nostre gos al veterinari.

En línies generals, els experts recomanen que es faci almenys una revisió anual. Aquesta freqüència sol ser raonable quan es tracta d’animals adults i sans, però pot variar segons altres factors com l’edat, la raça o la història clínica de cada gos.

A continuació us expliquem els detalls, juntament amb unes quantes recomanacions al respecte.

REVISIONS: IMPRESCINDIBLES, PREVENTIVES I PROTECTORES

Quan es tracta de la salut, la prevenció és una de les millors estratègies que podem seguir per protegir els nostres gossos.

Després del primer examen mèdic, el veterinari sol programar les visites futures per fer un seguiment de l’estat de salut de l’animal. Gràcies a les revisions periòdiques, el metge detectarà a temps possibles trastorns i prescriurà els tractaments oportuns.

Per tot això, les revisions es fan imprescindibles per garantir el benestar dels nostres gossos. És la nostra responsabilitat seguir la pauta indicada per el veterinari i acudir sempre a la cita programada.

Aquestes visites poden avançar-se si observem algun símptoma estrany als nostres gossos; especialment quan es tracta de cadells o gossos ancians, ja que igual que passa entre les persones són les etapes més delicades en la salut dels animals.

ELS CADELLS I L’IMPRESCINDIBLE CONTROL VETERINARI

Quan entra a la llar un cadell, una de les primeres coses que hem de fer és portar-lo al veterinari. Aquesta visita és fonamental, ja que se’ls hi sol fer diverses proves i prescriure les recomanacions essencials.

A la consulta, el veterinari li farà una revisió completa per conèixer l’estat de salut del petit i ens donarà els consells necessari per assegurar el seu benestar físic i emocional.

 • Desparasitació interna, per evitar la infestació per paràsits intestinals, com els cucs freqüents a aquestes edats; i desparasitació externa, per protegir-los contra ectoparàsits, tals com paparres, puces, polls o mosquits.

 • Reconeixement, per descartar possibles anomalies congènites

 • Elaboració d’un programa de vacunació individualitzat, pensat per protegir al nostre cadell de malalties infeccioses pròpies d’aquestes edats, com el borm (bacteri Actinobacillus mallei) o el parvovirus caní.

El borm no és tan freqüent com en el passat, però encara es registren casos i sovint és asimptomàtic i mortal; el parvovirus caní és una malaltia molt infecciosa que es contagia a través de la femta i que pocs cadells superen.

 • Recomanacions sobre l’educació del cadell, per integrar-lo correctament a la llar i evitar possibles conductes no desitjades

 • Consells sobre l’alimentació que millor s’adapti a les característiques de cada gos i asseguri una correcta nutrició, equilibrada i saludable.

 • Informació sobre les revacunacions necessàries, que asseguren la fortalesa del sistema immunitari dels cadells en les seves etapes futures.

Recordem que la vacunació és el millor remei de prevenció que hi ha per lluitar contra malalties infeccioses. Un cadell immunitzat podrà enfrontar-se amb major seguretat a possibles contagis, sobretot a l’hora de sortir a l’exterior i relacionar-se amb altres animals.

GOSSOS ADULTS: REVISIONS ANUALS INTEGRALS

Quan un gos arriba a l’edat adulta, tot i que aparentment està sa, convé portar-lo al veterinari cada any per què li realitzin una revisió integral. Un gos que normalment gaudeix de bona salut, pot estar gestant malalties ocultes, com tumors malignes o trastorns cardíacs que, diagnosticats a temps, poden tractar-se amb més èxit que no si es detecten massa tard.

Parlem de revisió integral perquè inclou l’examen, entre d’altres, de:

 • Tensió arterial
 • Sistema cardiovascular
 • Pulmons
 • Aparell genitourinari
 • Anàlisi de sang, femta i orina
 • Ulls
 • Boca
 • Oïda
 • Pelatge
 • Pell
 • Ungles

La visita ens servirà per posar al corrent les pautes de vacunació i desparasitació que segueix el nostre gos. Durant la revisió, el veterinari també pot valorar aspectes relacionats amb el comportament del gos i, en cas de detectar algun trastorn, aconsellar les pautes per resoldre’l.

GOSSOS SÈNIOR, XACRES I CURES ESPECIALS

Igual que els humans, als gossos també els arriba la vellesa, i amb aquesta l’aparició de determinats trastorns de salut associats a l’edat.

En general, els gossos de races petites i mitjanes solen considerar-se sèniors quan arriben al voltant dels 10 anys; els gossos grans, en canvi, se’ls hi considera ancians més aviat, a partir dels 7 anys.

S’ha de tenir en compte que no tots els gossos envelleixen al mateix temps, ja que aquest procés depèn de la raça, de la mida, de les cures que rebi, l’alimentació i d’altres factors, entre aquests els ambientals.

Els gossos d’edat avançada són més propensos a la baixada de les seves defenses naturals, per el qual cal oferir-los-hi una sèrie de cures especials, com per exemple:

 • Revisió integral a l’arribar a la vellesa
 • Actualització de les vacunacions
 • Revisions periòdiques per detectar i tractar qualsevol trastorn
 • Vigilància extrema per part dels cuidadors

Davant qualsevol símptoma anormal, hem de portar el nostre gos al veterinari, ja que solen patir:

 • Dolor
 • Fatiga
 • Artrosis
 • Trastorns urinaris
 • Desordres digestius
 • Dolències cardíaques

I com que cada gos és un món, la nostra recomanació és que preguntis al veterinari sobre la freqüència amb la que el teu pelut ha de tornar a la consulta.

ELS NOSTRES GOSSOS ES MEREIXEN EL MILLOR

Finalment, convé recordar la conveniència de portar el nostre gos al veterinari a la tornada de les vacances, per veure si ha contret alguna malaltia durant la seva estada en ambients diferents als habituals.

La salut del nostre gos és massa important com per no seguir les programacions aconsellades pels veterinaris. Complint amb les visites obligades i detectant qualsevol símptoma alarmant, estarem ajudant als nostres peluts a gaudir de la salut i benestar que es mereixen.