Les cendres, o també anomenades matèria inorgànica, corresponen a la part no orgànica del producte (principalment minerals essencials per a la correcta nutrició com el calci, fòsfor, zinc, ferro, etc.) i en cap cas són cendres afegides al producte.

Se’ls anomena cendres perquè és el resultat d’una prova de laboratori que consisteix a incinerar l’aliment a una temperatura superior a 800 ºC i quantificar el que queda. Quan l’aigua, la proteïna i els greixos s’han incinerat, queden només les substàncies minerals com el calci, fòsfor, zinc, ferro, etc.

Aquestes substàncies són el que la reglamentació de la indústria de fabricació d’aliment, mitjançant el reglament europeu CE nº 767/2009 exigeix ​​que es declari com cendres. Durant la cocció normal de l’aliment no s’assoleixen aquestes temperatures tan altes, de manera que mai l’aliment es converteix en cendra.

La cendra prové sobretot dels ossos de la matèria primera amb què es fa l’aliment, i pot variar bastant d’un producte a un altre, però generalment les quantitats de cendres contingudes en aliments de qualitat per a gossos oscil·len entre el 6% i el 9% del total de l’aliment. Els aliments secs són més rics en cendres i els aliments humits tenen gairebé la meitat.

Els minerals són un altre tipus de nutrients essencials que s’han d’afegir per garantir una dieta sana i equilibrada. Són necessaris per al bon desenvolupament i funcionament de l’organisme dels nostres peluts, ajuden a equilibrar els fluids corporals i a enfortir dents i ossos.