he
loading...

Nuestra
sostenibilidad

מתקיים כל יום בגוסבי

התשוקה שלנו מניעה אותנו לחדשנות יומיומית


דוחפת אותנו לחדשנות יומיומית להביא את המזון הבריא והטעים ביותר לצלחת של חיית המחמד שלנו תוך שמירה על מחויבות לאיכות הגבוהה ביותר ועל השפעות חיוביות לסביבה.

״איך״ כנגד ״מה״


בגוסבי אנחנו מאוד בטוחים במי שאנחנו, מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. אנו מאמינים בחשיבות של ה״איך״ כנגד ה״מה״, תוך שמירה על הנאמנות לעקרונות שלנו על ידי זהות איתנה וחזקה.

בניתוח המודל העסקי, יש להתייחס לאסטרטגיה


הוליסטיותבלי להתמקד במחלקה אחת, אלא ליישם אותה על כל התהליכים והפעולות שמתבצעות מדי יום בגוסבי

קרא עוד


למידע נוסף על קיימות וההשפעה החברתית של Gosbi, פה תוכלו למצא את זיכרון הקיימות.
כרגע, אנו מפרקים את תהליך היצור שלנו בתחומים הבאים כדי לעבד את הקיימות מהשורש:

פעולות


ב-Gosbi מתקיימים מאות תהליכים ואנחנו מנתחים אותם כדי להפחית, כמה שיותר, את טביעת האצבע הסביבתית הנוצרת בתוך ומחוץ למתחמים שלנו.

להפחית, למחזר, להשתמש מחדש

אנרגיה ירוקה הודות ללוחות פוטו-וואלטים

אריזות יותר ירוקות

שרשרת אספקה


אנחנו יודעים כמה זה חשוב. זו הסיבה שאנחנו מטפלים בזה, בהתחשב ב...

משאבים מקומיים וקרובים

תחבורה נקייה או תחבורה ProEco

Conoce más en profundidad

למידע נוסף על קיימות וההשפעה החברתית של Gosbi, פה תוכלו למצא את זיכרון הקיימות.
X
Change zone
 • Spain - Peninsula and Balearic Islands
 • Spain -Canary Islands
 • Switzerland
 • France
 • Belgium
 • Slovakia
 • Latvia
 • Luxembourg
 • Ireland
 • Austria
 • Slovenia
 • Netherlands
 • Czech Republic
 • Estonia
 • Germany
 • Hungary
 • Romania
 • Bulgaria
 • Italy
 • Portugal
 • Poland
 • Liechtenstein
 • Angola
 • Denmark
 • Finland
 • Sweden
 • Lithuania
 • Other zone